کوتاه های بلند

شعر، داستان و هر کوتاهی دیگر

شب ها بر پاسبانی اش دعوا بود میان نگهبانها در زندان   که او در سلولش به زیر آواز میزد   تقدیم به مرد تنهای موسیقی ایران  
/ 0 نظر / 14 بازدید
خوانده شدم با مصدری از فعل برگشتن بودن ماندن   نامیدند با فعل ماضی برگشتم بودم ماندم   و...  تو چگونه میروی؟ با استمرار؟ می گردم می باشم می مانم         به رنگ رفتن (نسخه دوم) منتشر شده ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
مهر 89
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
آبان 86
1 پست
تیر 84
1 پست
آذر 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
4 پست
اسفند 81
9 پست
بهمن 81
6 پست