شب ها

بر پاسبانی اش

دعوا بود

میان نگهبانها

در زندان

 

که او

در سلولش

به زیر آواز میزد

 

تقدیم به مرد تنهای موسیقی ایران

 

/ 0 نظر / 14 بازدید