۱ کوتاه بی نام


من زخمی آن تيرم که از کمان دوست برخواست
و عميق فرو رفت
مثل چاهی در دل دشت
که بالا آورند
تشنگان آب را.

/ 4 نظر / 15 بازدید
Marjan

سلام...خيلی قشنگ بيد...از همه بهتر بيد...مخصوصا دويدم و دويدم...تا بعد...

رعنا

قشنگ بود اما كلمات ريتم قشنگي را دنبال نمكنند دوباره با كلمات بازي كن ودر ضمن به ناصر هم قضيه دوشنبه رو بگو

واقعا

خوب دنيا اينجوريه ديگه!!!!!!!!!!!واقعا