لالایی انتظار

 

 

کودکان انتظار

حال باید خوب بدانید که

دگر آواز لالائی مادران آشفته حال

در گوشتان زمزمه نخواهد شد

 

در دور دست ها

هوای این نزدیک ها استشمام میشود

هوایی از جنس کودکی

 

زین پس و هر شب

لالائی ها در بیکران آسمان

خواهد پیچید

انگار گوشتان بدهکار آسمان نیست، نه؟

 

/ 0 نظر / 21 بازدید