تــــــــــــــــــــــــرانـــه يک مـحـــــــــــکوم تنــــــــها


« زنــــــــدونـــــــــی دلـــــــــــــی داره تـنــگ تـنــگ
آهــــــــــــــن ٬ سیـــــــــــــــمـــان ٬ سنگ سنگ
ميکشـه ديــوار با دستــــان خــود ٬ چنـگ چنــگ
ميــــزنــه بـــــر دل نقــش خـاطــره ٬ رنـــگ رنـــگ
ســـربــــازان حـيــــاط مـيــرنــد رژه ٬ هنـگ هنـگ
ميــخــونـن سرود ٬ميــگن همواره ٬ جنگ جـنگ
زنـــدونـی مـحــکـــوم بـه یک تــرانـه ٬ ننــگ ننــگ
مـیــــــکـشـه طـــــــــرح آزادی و اون ٬ منـگ منـگ
وقـــــت نــــــاحـــاره٬ غـــــذا آمــــاده ٬ زنــگ زنــگ
مـیــــکنـه فـــــرار ٬ میــدهـد فـرمان ٬ بنــگ بنــگ
زنـــــدونـی تنـــــها ميــره تـــــا ديـــوار ٬ لنـگ لنـگ
ميـــــدهـد فــــرمـان بــازم گـروهبـان ٬ بنگ بنـگ
»
زنــــــــــدونــــــــــــی تنـــــــها خــونـش می مونـه
بــــــــــــــروی ديــــــــوار ٬ مثل لـــکه ای ننگ ننگ
سربـــــــــــــــازان تنــــــــــــــهــا آواز ميخــــــــونـن
ديــــــــــــــــگـر نميـــــــــــــــــــــگـنـد ٬ جنگ جنگ
حـــــــــــــــــــالا تـــــــــــــــرانـــه ميخـــــــونن اونها
تــــــــــــــــــــــــرانـــه يک مـحـــــــــــکوم تنــــــــها :
« زنــــــــــــــــدونـی دلـــــــــــــی داره تـنــگ تـنــگ ... »

/ 5 نظر / 11 بازدید
Marjan

salam...jaleb bid..male khodet bid???..ta bad

مجید

بابا ول کن دیگه واقعا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zahra

سلام :) جالب بود منو ياده فيلم پاپيون انداخت ! ديديش ؟!

واقعا

فردا مسافران بازهم سراغ تو را خواهند گرفت

leila

منم ميزنم پشت قابلمه دلنگ دلنگ