من مسلمان زاده ام

تبارم از آدمی است

مادرم مریم است

و پدرم محمد

خالویی داشتم یحیی نام

و نسبی دارم چون داوود

از نزدیکان ادریس، صالح و اسحاق بودم، من

شاید با نوح در طوفان

و یا با یونس در دهان ماهی بودم

شکاف آبی بود که با موسی از آن گذشتم

و دچار نفرین لوط شدم

که عیسی شفایم داد

من صبورم چون ایوب

ناطقم چون سلیمان

فرمانبردارم چون ابراهیم

و سرسپرده چون اسماعیل

من یکصد و بیست چهار هزار تکه ام

پس درود خداوند بر هر تکه ام باد.

از: ب. امامی -  شهریور ١٣٨٧

/ 2 نظر / 14 بازدید
افسون گل

شعر هایتان را می خوانم ...هر کوتاه نوشته ایی مرا مشتاق خواندن می کند ...این شعر هم زیبا بود اما ابتدایش شعر سهراب را به یادم انداخت ...هر گاه شعر تازه ایی سرودید ما را بی خبر نگذارید ...